Zakelijk

Speciaal voor mkb-ondernemers

Zakelijke verzekeringen en risicomanagement

Uw bedrijf is heel belangrijk voor u. Als er iets gebeurt met uw bedrijfsauto, de spullen in uw bedrijf, het bedrijfsgebouw, uw werknemers of uzelf, dan wilt u de schade goed geregeld. Zo kunt u snel weer verder. U kunt bij ons verschillende risico’s verzekeren.

Onze adviseurs inventariseren eerst samen met u de risico’s. Denk hierbij aan de bedrijfsrisico’s aansprakelijkheid, in en om het pand (brand- en stormschade), vervoer, transport en evenementen. Door bedrijfsrisico's in de hand te houden, maakt u uw bedrijf toekomstbestendig. Wij geven inzicht in uw risico’s en helpen u deze te minimaliseren.

Als het op verzekeren aankomt, bieden veel verzekeraars standaardpakketten. Maar wij kijken verder. Samen kijken wij met u waar uw behoefte ligt en daar gaan wij mee aan de slag. Daarnaast hebben wij voor enkele sectoren unieke verzekeringsmogelijkheden.

Voordelen

Voordelen

Specialisten

Specialisten in transport en logistiek
Voordelen

Allround

Allround verzekeringsadviseur voor mkb-bedrijven
Voordelen

Ontzorgen

We ontzorgen u van aansprakelijkheid tot verzuimverzekeringen
Voordelen

Snel

Snelle afhandeling bij schade
Voordelen

Maatwerk

Maatwerkpakketten voor verschillende sectoren

De meest gekozen zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

  Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij materiële schade en letselschade aan derden. Ongeacht wie binnen uw onderneming die schade veroorzaakt heeft.

Bedrijfsschade

Als uw onderneming getroffen wordt door een calamiteit, wordt vaak ook uw productie getroffen. Deze verzekering vergoedt: de vaste lasten het verlies van netto winst en extra kosten als uw bedrijf door een verzekerde gebeurtenis stil komt te liggen de kosten en (vervolg)schade als uw productieproces noodgedwongen stil ligt door kapotte machines of computers.

Beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering tegen de financiële risico’s als gevolg van aansprakelijkheid. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije) beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen is aanzienlijk verscherpt. Dit heeft als gevolg dat het voor bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht. De bestuurdersaansprakelijkheidverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders.

CAR – Construction Allrisk

Of u nu als aannemer, installatiebedrijf of opdrachtgever bij een bouwproject betrokken bent, de kans op schade is altijd aanwezig. U kunt zelfs aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld schade aan aangrenzende gebouwen of een toevallige voorbijganger.

Eigen Vervoer

De Eigen Vervoer verzekering inclusief verblijfspolis is bestemd voor alle bedrijven die met eigen (bestel)auto’s eigen goederen of handelsgoederen vervoeren.

Electronica

Deze uitgebreide verzekering dekt schade (zowel de beschadiging als de data) aan uw computers randapparatuur, audiovisuele systemen en elektronische apparaten.

Gebouwen

Met deze gebouwenverzekering heeft u een voordelige en uitgebreide dekking tegen schade aan uw bedrijfsruimtes, ook als het gaat om een woon-/werklocatie.

Geld en fraude

De geldverzekering vergoedt verlies van contant geld en waardepapieren zoals cheques. Het risico is gedekt tijdens het ontvangen, bewaren, vervoeren en afdragen van het geld. Het is ook mogelijk om fraude door personeelsleden mee te verzekeren.

Glas

De glasverzekering dekt de schade aan uw kostbare ramen en etalageruiten. Onder deze dekking vallen ook de kosten voor het treffen van noodvoorzieningen.

Inventaris en goederen

Met een inventaris- en goederenverzekering heeft u een dekking tegen schade aan uw inventaris, machines, stellingen en de goederenvoorraad, zoals grondstoffen, halffabricaten en producten

Machineschade

Met deze verzekering voor uw machine-installaties heeft u een uitgebreide dekking tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële schade, zelfs als die schade voortkomt uit een gebrek in de machine zelf. Deze verzekering wordt vaak gecombineerd met een bedrijfsschadeverzekering.

Milieuschade

Deze verzekering vergoedt direct de schade aan de bodem of het oppervlaktewater die u als verzekerde heeft veroorzaakt, ook als u niet aansprakelijk wordt gesteld. U heeft als ondernemer bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten. Naast de eigen locatie en werklocatie zijn ook de omliggende locaties meeverzekerd.

Whitepaper

Zo managet u cyberisico's in uw bedrijf

De digitale wereld is niet meer weg te denken
uit uw onderneming. U slaat informatie op in
de cloud, wisselt gegevens uit via e-mail en
doet bestellingen online.  Deze
digitale infrastructuur brengt voor uw bedrijf vele
voordelen, maar ook grote risico’s met zich mee.

Zo managet u cyberisico's in uw bedrijf

Meer weten over onze aanpak voor de mkb-ondernemers?

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak een afspraak

Sectoroplossingen

Recreatieparken

We hebben een speciaal pakket voor recreatieparken samengesteld met verzekeraars voor de eigenaar van de opstallen. Ook de inboedel kan meeverzekerd worden. De dekking is landelijk en verhuur is toegestaan. 

Horeca

Het horecapakket is samengesteld met scherpe tarieven en een ruime dekking. In dit pakket zitten onder andere de volgende verzekeringen Gebouwenverzekering, Inventarisverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering voor horecabedrijven, Geldverzekering. Naast deze verzekeringen heeft Westenburg scherpe tariefafspraken met een verzuimverzekeraar die gericht is op de horeca (inclusief arbodienstverlener).

Wilt u een offerte of uw zakelijke risico’s bespreken?

  • U krijgt een onafhankelijk advies.
  • Onze adviseurs kennen het mkb-bedrijf.
  • We zorgen voor een passendeverzekeringsoplossing.
  • We beheren uw verzekeringen en ondersteunen u bij alle vragen of schades.

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met het Westenburg team zakelijk. Zij zijn bereikbaar op:

076–5290290 of stuur een mail naar zakelijk@westenburg.nl

Partners

Westenburg heeft samenwerkingen met verschillende initiatieven die mkb-ondernemers samenbrengen.

Zo proberen we een schakel te zijn voor de ondernemers en ondersteuning  te geven bij vraagstukken over de verschillende thema’s en onderwerpen, zoals cybercrimerisico’s, duurzaam ondernemen en HR-vraagstukken.