Heftruck

Verzekeren van de aansprakelijkheid van uw heftruck is wettelijk verplicht. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Deze verzekeringsplicht geldt voor heftrucks en overige arbeidsmiddelen die uitsluitend op het eigen terrein werken en nooit op de openbare weg komen.

De heftruckpolis biedt naast deze verzekeringsplicht ook dekking aan schade aan eigen zaken welke door de heftruck worden veroorzaakt. Het is ook mogelijk om de schade aan de heftruck zelf te verzekeren, ook wel het casco risico. U kunt hierbij kiezen uit:
  • Cascodekking inclusief eigen gebrek (mits het verzekerde object niet ouder is dan 5 jaar)
  • Cascodekking exclusief eigen gebrek
  • Brand/diefstal/vandalisme/storm dekking

Alle premies zijn scherp en de dekking is bijzonder ruim.
Cookie instellingen