Electronica

Deze uitgebreide verzekering dekt schade (zowel de beschadiging als de data) aan uw:
  • Computers
  • Randapparatuur
  • Audiovisuele systemen
  • Elektronische apparaten

Bij uitval van computerapparatuur zijn vaak extra kosten gemoeid om bedrijfsstagnatie te voorkomen of te verminderen. De continuïteit van de bedrijfsvoering leunt immers vaak zwaar op het goed functioneren van de computerapparatuur. Een ander risico betreft het verlies van belangrijke data of software. De kosten voor reconstructie of herstel kunnen aanzienlijk zijn.
Cookie instellingen