Collectieve Ongevallen

Werknemers zijn heel belangrijk voor een onderneming. Er wordt veel in werknemers geïnvesteerd en als een werknemer vervolgens uitvalt, verdient de investering zichzelf niet terug. Sterker nog, bij permanente uitval moet de onderneming de investering opnieuw doen. Een uitkering uit een ongevallenverzekering voorkomt negatief effect op de financiële positie van de onderneming.

Werkgeversaansprakelijkheid
Hoe vaak horen en lezen we in de media over verkeersongevallen? Helaas behoort dit tot de realiteit van alledag. Maar heeft u er wel eens over nagedacht wat voor u de gevolgen kunnen zijn wanneer het één van uw werknemers betreft? Dit kan leiden tot torenhoge claims.

Aansprakelijk tijdens woon-werkverkeer
Veruit het meest bekende arrest is het Arena-arrest uit 2001. 4 collega’s waren in een door de werkgever gehuurd busje op weg naar de Arena op daar werkzaamheden te verrichten. De collega’s waren verplicht om bij toerbeurt het busje te besturen. Na een stuurfout sloeg het busje meermalen over de kop. De bestuurder en zijn collega’s liepen hierbij forse letselschade op. De schade van de collega’s werd vergoed door de WA-verzekering van het busje, maar de schade van de bestuurder niet. De WA-verzekering voor motorvoertuigen sluit door de bestuurder geleden schade uit. Deze stelde zijn werkgever aansprakelijk. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever inderdaad verantwoordelijk was voor de vergoeding van de geleden schade, omdat er een verband was met het werk. Het busje werd in opdracht van de werkgever bestuurd.

Aansprakelijkheid recent nog eens vergroot
Zo illustreert de casus van een verzorgingshulp die werkzaamheden bij hulpbehoevende aan huis verricht. Zij fietste van een verzorgingsadres naar huis. Tijdens het fiets op de openbare weg kwam zij ten val en liep een dubbele fractuur van het scheenbeen op. Zij leed schade waarvoor zij niet verzekerd was en stelde haar werkgever aansprakelijk. Op basis van Artikel 7:611 (goed werkgeverschap) stelde de Hoge Raad haar in het gelijk. De werkgever had weliswaar geen invloed op de situatie op de openbare weg, maar de werkgever dient wél zorg te dragen voor een goede verzekering.

Collectieve Ongevallendekking Werknemer op Weg
De aansprakelijkheid cq. schadevergoedingsplicht voor werkgevers is hiermee uitgebreid naar de risico’s van deelname aan het verkeer in het algemeen (hieronder vallen ook kwetsbare fietsers en voetgangers), maar strekt zelfs nog verder. Ook andere activiteiten ‘in verband met het werk’, zoals bedrijfsuitjes, behoren tot de risico’s. Om aan te tonen dat er van goed werkgeverschap sprake is, wordt een collectieve ongevallendekking een must.
Cookie instellingen