Bestuurdersaansprakelijkheid

Sinds in de jaren ’80 nieuwe ‘anti-misbruikwetten’ zijn aangenomen, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aanzienlijk verscherpt. Dit heeft als gevolg dat het voor bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht.
Deze wetten hebben er tevens voor gezorgd dat er een lagere drempel is ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris. Deze verzekering kan hierbij hulp verlenen door onder andere juridische bijstand te verlenen, de verzekerde te begeleiden en indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.
Cookie instellingen