Beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering tegen de financiële risico’s als gevolg van aansprakelijkheid.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije) beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld:
  • Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt
  • Een architect die een rekenfout maakt

Het zijn fouten die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor uw klanten. Zij kunnen u hiervoor aansprakelijk stellen.
Cookie instellingen