ANW-Hiaat

Als Nederlands ingezetene ben je verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet. Als je getrouwd bent of samenwoont, krijgt jouw partner onder bepaalde voorwaarden volgens deze wet een uitkering als je komt te overlijden. Het gaat om een laag bedrag: hooguit 70% van het minimumloon. En als je partner een uitkering of inkomen heeft, wordt dit (geheel of gedeeltelijk) op de uitkering gekort. De Anw-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de ANW-uitkering.

De naam ANV-gat of ANW-hiaat stamt uit de tijd dat Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) werd opgevolgd door de ANW (Algemene nabestaandenwet). De AWW kende een ruimere uitkering, met minder uitzonderingen en hield geen rekening met mogelijke inkomen van de overgebleven partner.
Het ANW-gat is het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden op grond van de AWW en de ANW. De Algemene nabestaandenwet legt de verantwoordelijkheid voor het treffen van een financiële nabestaandenvoorziening grotendeels bij de mensen zelf. Zij kunnen een aanvulling op het sociale minimum verzekeren door middel van een ANW-gatverekering.

Je hebt als nabestaande slechts recht op een ANW-uitkering:
  • als je geboren bent vòòr 1 januari 1950 of
  • als je geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar moet verzorgen (zodra het jongste kind 18 jaar of ouder is, vervalt de uitkering) of
  • als je tenminste 45% arbeidsongeschikt bent verklaard

Let op
  • De ANW kent een inkomenstoets. Als je partner inkomen uit arbeid of inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld WAO- of WW-uitkering) heeft, wordt dit (respectievelijk gedeeltelijk of geheel) gekort op de nabestaandenuitkering.
  • Het deel van het inkomen uit arbeid (loon, winst, vut uitkering, vervroegd pensioen) dat niet wordt gekort is gelijk aan 50% van het minimumloon plus een derde deel van het inkomen boven deze 50%.
  • Een nabestaande met een kind jonger dan 18 jaar, ontvangt uitkering van maximaal 90% van het netto minimumloon.
  • Vaak hebben werkgevers voor hun werknemers een collectieve verzekering afgesloten.
  • Je kunt deze verzekering ook individueel afsluiten, maar vaak is een gewone overlijdensrisicoverzekering dan eenvoudiger, overzichtelijker en goedkoper.
Cookie instellingen