Pensioen

Veel mensen weten op dit moment niet hoe ze er voor komen te staan als ze met pensioen gaan. Ze weten niet wat hun toekomstige pensioeninkomen is en of het voldoende is voor de financiële verplichtingen die er op het moment van pensionering nog zullen zijn.

Ook heeft driekwart van de werknemers geen idee hoe hoog het partnerpensioen is, in het geval hun partner onverhoopt alleen achterblijft. Teveel mensen gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat het partnerpensioen wel goed is geregeld, omdat dit in de pensioenregeling is verzekerd en niemand ooit heeft verteld dat er te weinig is opgebouwd.

Wilt u klankborden over hoe u er naar verwachting op de pensioenleeftijd voor staat? Wij staan graag voor u klaar. Als u het graag wilt, kunnen wij samen met u de mogelijke keuzes bekijken voor het realiseren van een adequaat ouderdoms- en/of partnerpensioen. Ook wanneer u meer wilt weten over de financiële gevolgen van het eerder of later met pensioen gaan, kunt u bij ons terecht.

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Cookie instellingen