Risicomanagement

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s (bijvoorbeeld in een project) en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg.

Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:

Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen;
Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken;
Uitbesteden: risico’s overdragen aan andere partijen;
Accepteren: alleen bij kleine kans en/of kleine gevolgen.

Westenburg heeft hiervoor een uniek riskmanagement concept ontwikkeld.
Cookie instellingen