Wat doet NLG Arbo voor uw bedrijf?

Een compleet pakket, volledig afgestemd op de nieuwe arbo-wet. Met als doel om de zieke werknemer op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Met zo min mogelijk rompslomp van de werkgever.
Als u besluit gebruik te maken van de diensten van NLG Arbo via Westenburg is de gang van zaken als volgt. Bij een ziekmelding oordeelt u als werkgever of het om een Oei!!-geval gaat. U geeft dit door aan NLG Arbo. Vanaf dat moment gaat de begeleiding lopen. Alle Poortwachterverplichtingen worden door ons bijgehouden. De volledige regie van het verzuimproces ligt in onze handen, zonder de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer weg te nemen. De medisch inhoudelijke kant ligt bij de arbodienst, met wie wij een samenwerkingsverband hebben gesloten.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van Employee Benefits?
Klik hier op contact met ons op te nemen.

Cookie instellingen