Voldoet Uw Bedrijf Aan De Arbo-Wetgeving?

 

Nieuwsbrief NLG Arbo

 
 

De Arbowet: heeft u alles op orde?

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) – In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.
  • Arbodienst  – elke organisatie dient een basiscontract afgesloten te hebben met een arbodienst
  • Preventiemedewerker – Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken.
  • Bedrijfshulpverlening – Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.
  • Voorlichting – Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
  • Arbodeskundige – Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.
  • PAGO – Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan (Arbowet artikel 18).
  • Vertrouwenspersoon - Elke onderneming dient een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, kortweg vertrouwenspersoon, aan te stellen. Heeft u binnen uw onderneming niemand die als vertrouwenspersoon kan fungeren? NLG Arbo Breda heeft gecertificeerde vertrouwenspersonen die u kunt inzetten.
 

Boetes stijgen flink in 2020

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet stijgen flink dit jaar. Ook kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voortaan direct boetes opleggen aan bedrijven die niet voldoen aan de wettelijk verplichtingen

 

Heeft u alles op orde?

Neem contact op met NLG Arbo Breda voor een bedrijfscheck en advies met betrekking tot de Arbowetgeving binnen uw organisatie.

 
 
 
Facebook
Twitter
Link
 

 
This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*
 

Cookie instellingen