Pas uw bedrijfsschadeverzekering aan!

Bedrijven ervaren dagelijks de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Ook veel van onze relaties ontkomen niet aan een daling van hun omzet en/of loonsom in 2020. Indien een dergelijke daling ook bij u speelt, willen wij u ondersteunen door uw verzekeringen zo nodig aan te passen.

Is uw brutowinst in 2020 aanzienlijk lager dan in 2019? Pas uw bedrijfsschadeverzekering aan
Bedrijven ervaren dagelijks de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Ook veel van onze relaties ontkomen niet aan een daling van hun omzet en/of loonsom in 2020. Indien een dergelijke daling ook bij u speelt, willen wij u ondersteunen door uw verzekeringen zo nodig aan te passen.

U heeft via Westenburg een bedrijfsschadeverzekering afgesloten. De premie is gebaseerd op de brutowinst van de afgelopen jaren. Hoe hoger de brutowinst, hoe hoger de verzekeringspremie. De brutowinst wordt berekend als ‘omzet minus variabele kosten’ of ‘vaste kosten plus netto winst’.

Het kan zijn dat u als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 een aanzienlijk lagere brutowinst verwacht. In dat geval kunt u de voor 2020 verwachte brutowinst aan ons doorgeven. Wij zullen uw polis vervolgens laten aanpassen en de teveel in rekening gebrachte premie terugbetalen.

Let op: uw bedrijfsschadeverzekering wordt jaarlijks naverrekend en u betaalt dus altijd premie over de werkelijke brutowinst. Maak daarom een zo juist mogelijke inschatting om bijbetaling in de toekomst te voorkomen.
 
Cookie instellingen