NVGA

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental is het afgelopen jaar gedaald naar 157 leden door consolidatie van volmachtbedrijven, deels door verkoop maar ook door bundeling van krachten.

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van ongeveer 25 % aan premievolume schadeverzekeringen. Met dit percentage, dat nog steeds groeit, markeert de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

Cookie instellingen