Individueel Leven

Levensverzekeringen

Je hebt wat geld dat je wil sparen voor de aankoop van een huis, of je wil graag op termijn een vakantiehuis in het buitenland kopen? Of je wil gewoon een extra appeltje voor de dorst wanneer je met pensioen gaat? In die gevallen kan je een levensverzekering afsluiten. Bij een levensverzekering betaalt de verzekeraar immers een op voorhand afgesproken kapitaal of rente uit, op voorwaarde dat je op de einddatum van het contract nog leeft. Deze verzekeringen worden ook wel 'verzekeringen met uitgesteld kapitaal' genoemd. Als het specifiek over jouw pensioen gaat, kan je een pensioenspaarverzekering afsluiten. Lees meer over sparen voor jouw pensioen in de Wikifinrubriek daarover.

Er zijn verschillende typen levensverzekering. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (je partner, kinderen of nog iemand anders) zullen krijgen als je zou sterven vóór het einde van jouw contract. Er zijn drie mogelijkheden:
  • de begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt de afgesproken som alleen uit als je nog leeft op de eindvervaldag van het contract. Dit is een U.K.Z.T. of uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering;
  • de begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die je in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald. Dat is een U.K.M.T. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling (van de premies);
  • de begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. Dit is een U.K.V.R. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve.
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Contact formulier

Cookie instellingen