Dienstverlening

Risicomanagement is per definitie een continu proces. Het risicoprofiel van uw organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig en moet daarom scherp worden gemonitord. Samen met u anticiperen we daar op. Verandert er iets in de situatie binnen uw bedrijf? Wat betekent de nieuwe wet- en regelgeving voor u? Gaat uw bedrijf internationaal uitbreiden of is er sprake van toenemende concurrentie? Alle uitdagingen passeren de revue, waarbij duurzaam en goed werkgeverschap leidend zijn. Van leveringsvoorwaarden tot cybercrime, van arbo-wetgeving tot arbeidsvoorwaarden.
 
Wij beoordelen de risico’s niet per geval maar in relatie tot elkaar. We kijken daarbij onder meer naar de volgende bedrijfsdimensies:
 
Continuïteitszekerheid
Hoe houdt u het win-vermogen van uw organisatie optimaal? Wij screenen op alle facetten waarin uw bedrijf risico’s loopt op het gebied van continuïteit, zoals aansprakelijkheid, bedrijfsstagnatie of debiteuren- en vermogenschade.

Activa
Schades door brand of storm kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Alle bezittingen van uw bedrijf zoals vastgoed, bedrijfsuitrusting, goederenvoorraad, wagenpark en inventaris nemen we mee in onze screening
.
Personeel
Uw personeel is misschien wel het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. daar horen sowieso een goed personeelsbeleid en een goede pensioenregeling bij. Maar wij kijken verder. Hoe is het bijvoorbeeld het ziekteverzuim?
Cookie instellingen