Dienstenwijzer

Conform de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht met een  Dienstenwijzer te werken.

Daarin staat vermeld wie we zijn, wat we doen en wat u van ons mag verwachten.

Bekijk de dienstenwijzer