Arbo

Arbodienstverlening

Als ondernemer bent u geen expert op het gebied van verzuim. Daarom kijken we samen met u wat er bij de onderneming past op het gebied van verzuimbeleid. Wat is noodzakelijk, wat is wenselijk, wat is overbodig? Wat kan de organisatie zelf en waar is NLG Arbo Breda de juiste partner voor?

NLG Arbo Breda is er niet alleen voor de werkgever, maar zeker ook  werknemer. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat u als ondernemer aan de wettelijke verplichting voldoet: het verzuimbeleid is op orde. En voor de werknemer zorgen we ervoor dat dit verzuimbeleid zorgvuldig wordt uitgevoerd. Onze zeer ervaren casemanagers hechten aan een goede relatie gebaseerd op vertrouwen en respect. De volledige regie van het verzuimproces ligt in onze handen, zonder de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer weg te nemen.

Voordelen op een rij

Voordelen op een rij

Compleet

Een compleet pakket aan diensten, volledig afgestemd op de Arbo-wetgeving
Voordelen op een rij

Efficient

Met als doel om zieke werknemers op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen
Voordelen op een rij

Ervaren

Ervaren casemanagers die zowel op het gebied van HR/P&O als Arbo technisch zijn onderlegd
Voordelen op een rij

Up-to-date

Alle Poortwachter verplichtingen worden door ons bijgehouden
Voordelen op een rij

Samenwerking

De medisch inhoudelijke kant ligt bij de bedrijfsarts, met wie wij een samenwerkingsverband hebben gesloten
Voordelen op een rij

Regie

We voeren de regie in een verzuimtraject en nemen alles uit handen. Van de eerste ziekmelding tot een eventuele aanvraag voor de WIA

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van verzuim en Arbo?

Onze casemanagers Mabel de Kock en Jacqueline van den Dungen vertellen u graag meer.

Bel 076 - 5290290

Onze diensten op een rij

NLG Arbo Breda levert integraal gezondheidsmanagement. En dat met of zonder inkomensverzekering. Onze dienstverlening is onderverdeeld inde volgende onderdelen.

Casemanagement arbeidsongeschiktheid en verzuim

De casemanager adviseert over de mogelijkheden van werkhervatting. En legt contact met de werknemer, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige of andere betrokken partijen.Maar ook de wettelijke verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt de casemanager. Dat betekent dat zowel werkgever als werknemer aan de verplichtingen voldoen. De eerste twee jaar van ziekte bij uw medewerkers zijn we er 100% voor u met een uitgebreid pakket aan diensten

 • Als een werknemer ziek is voeren onze ervaren casemanagers helder de regie

 

Maak een afspraak met onze casemanagers.

Maak een afspraak
Whitepaper

De meerwaarde van de (onafhankelijke) casemanager

Als werkgever is het belangrijk om aandacht te besteden aan preventie en verzuimbegeleiding. Verzuim kan niet alleen veel geld kosten, het kan ook de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Voorkomen van verzuim is dus beter dan genezen.

De meerwaarde van de (onafhankelijke) casemanager

Preventie

Met de juiste voorzieningen en aandacht voor een gezonde leefstijl proberen wij verzuim onder uw medewerkers te voorkomen. Investeren in het voorkomen van uitval bespaart veel kosten en zorgt voor gezondere werknemers.

Vraag een offerte aan

Een grondige bedrijfsanalyse om een beter beeld te krijgen van gezondheid en verzuim in je onderneming? Zoeken naar verbeteringen en hoe dat in te passen op een werkbare manier? Of u zoekt een goede implementatie van verzuimbeleid? We zijn er om u te helpen, inzicht te krijgen in uw situatie en handvatten aan te reiken waar u mee verder kunt.

 • Preventief Medisch

 • OnderzoekWerkplekonderzoek

Whitepaper

Hoe aandacht voor je werknemers je verzuim verlaagt

Verzuim kan een flinke impact hebben op je bedrijf:
op de werknemer, op de collega’s en ook op de
omzet. Belangrijk dus om het verzuim zo laag
mogelijk te houden. Dat begint met werknemers die
goed in hun vel zitten. Lees meer!

Hoe aandacht voor je werknemers je verzuim verlaagt

Risico-inventarisatie en evaluatie

De risico`s in de arbeid (veiligheid, gezondheid en welzijn) worden door middel van de RI&E in kaart gebracht. Ieder bedrijf boven de 5 medewerkers is verplicht een risico inventarisatie te doen.

 • RI&E opstellen

 • RI&E actualiseren

 • Toetsing

 

Meer weten over de RI&E

Een risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E, geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen. U mag een RI&E zelf opstellen. Afhankelijk van de grote van uw bedrijf en het soort RI&E instrument dat gebruikt is, bent u echter wel verplicht uw RI&E te laten toetsen. Wij zoeken dit voor u uit en helpen u met gecertificeerde kerndeskundigen om de toetsing binnen de wettelijke regels uit te voeren.

Vertrouwenspersoon

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht schenken aan de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Maak een afspraak

NLG Arbo kan u ondersteunen met advies en met het bieden van een externe vertrouwenspersoon. Dat is een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon die als vast aanspreekpunt voor uw organisatie werkt. Heeft u zelf een vertrouwenspersoon en heeft u hulp of ondersteuning nodig, dan kan dat natuurlijk ook.

 • Externe vertrouwenspersoon

 • Hulp en ondersteuning voor uw vertrouwenspersoon

Certificeringen en opleidingen

We verzorgen graag de volgende opleidingen voor uw organisatie.

Vraag een offerte aan
 • Opleiding VCA-Basis

 • Opleiding VCA-Vol

 • Opleiding VCA-Vol

 • Certificering Preventiemedewerker

 • Certificering Bedrijfshulpverlener

 • ISO-certificeringen 9001/14001/45001

 • Bedrijfs VCA-certificeringen        

Partners

NLG Arbo Breda is aangesloten kantoor bij NLG Groep: een samenwerkingsverband van financieel dienstverleners. De aangesloten kantoren zijn in zowel de particuliere als in de zakelijke markt werkzaam op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

NLG Arbo Breda is onderdeel van Westenburg.

Partners