Vertrouwenspersoon. Uw wettelijke verplichting vanuit de Arbowet

Als u werknemers in dienst heeft, heeft u te maken met verplichtingen vanuit de Arbowet. Werkgevers, klein of groot, zijn namelijk vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht schenken aan psychosociale arbeidsbelasting.

Voor u als mkb-ondernemer is dit niet een van uw kernactiviteiten en krijgt dit vaak niet de aandacht. Begrijpelijk, toch is het van belang om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. U wilt tenslotte een goede werkgever zijn voor uw medewerkers. Maar ook wilt u eventuele claims of juridische problemen voorkomen.

Hoe kunt u hier invulling aan geven?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie is een mogelijkheid om invulling te geven aan de verplichting uit de Arbowet. Een vertrouwenspersoon heeft een specifiek rol en taak binnen uw organisatie.

De oplossing speciaal voor u als mkb-ondernemer

NLG Arbo kan u ondersteunen met het bieden van een externe vertrouwenspersoon. Een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon die als vast aanspreekpunt voor uw organisatie werkt. 

 

Heeft u vragen of wilt u wat meer informatie?

Neem contact op met NLG Arbo Breda.

Mabel de Kock  | Jacqueline van den Dungen

Bel 076-5290290
Vertrouwenspersoon.  Uw wettelijke verplichting vanuit de Arbowet