Schademelden op de WA-autoverzekering verandert na 1 juli 2021.

We zorgen we er graag voor dat u optimaal verzekerd bent. Voor particuliere klanten die een autoverzekering via Westenburg Assurantiën hebben afgesloten verandert per 1 juli de manier van schade melden. Vanaf 1 juli 2021 komt er een snellere manier van schade afhandelen voor de WA-verzekering en WA- beperkt casco verzekering, dit heet “Directe schade afhandeling”.

Voor een snelle afhandeling, meldt u uw schade direct bij uw verzekeraar

Nederlandse autoverzekeraars hebben afgesproken om met ingang van 1 juli 2021 op een andere manier te gaan werken voor de WA-verzekering. Schades kunnen sneller en eenvoudiger worden afgehandeld. Krijgt u materiele schade veroorzaakt door een ander motorvoertuig en is die bestuurder (deels) aansprakelijk? Dan meldt u deze schade bij uw eigen verzekering. Ook de tegenpartij meldt de schade dan bij de eigen verzekeraar. Deze werkwijze was al ingevoerd voor de volledig casco autoverzekering.

Uw verzekeraar handelt de schade af met de verzekeraar van de tegenpartij

U communiceert over de schade uitsluitend met uw eigen verzekeraar. Uw verzekeraar bepaalt of er dekking is. En zorgt voor afhandeling en uitkering van de schade. Daarna gaat de verzekeraar de schade pas verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar. U hoeft dus niet meer zelf in gesprek met de tegenpartij en uw schade wordt sneller afgehandeld.

Direct schade afhandelen vanaf 1 juli

Het direct schade afhandelen voor de WA- verzekering wordt fasegewijs ingevoerd. Meld u na 1 juli een schade bij Westenburg Verzekeren en Pensioen? Dan informeren we u of deze direct wordt afgehandeld of nog niet.

Heeft u nog vragen?

Zijn er zaken voor u niet duidelijk, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag.

Schademelden op de WA-autoverzekering verandert na 1 juli 2021.